Formandsliste og vedtægter

Bøvs90 Ølklubs Formandsliste !

Vedtægter findes under formandslisten.

Navn:

Fra dato:

Til dato:

Største indsats:

Henning

24-06-1990

18-02-1992

Første version af vedtægterne

Frantz

18-02-1992

11-12-1993

Ingen indsats

Henning

11-12-1993

13-05-1994

Kæmpe indsats


13-12-1996

13-06-1997


LA

13-06-1997

13-02-1998

Kræmmerbod

Ilse

13-02-1998

13-03-1998

Bornholmersild


13-03-1998

13-08-1999


Henning

13-08-1999

13-10-2000

Oprettelse af hjemmeside

Bo

13-10-2000

13-04-2001

Kontakt til Danske Ølenthusiaster

Charlotte

13-04-2001

13-07-2001

Melodigrandgrill

Arne

13-07-2001

13-09-2002

Pragtur, servering kræmmermarked

Tina

13-09-2002

13-12-2002

Bowlingtur

Frantz

13-12-2002

13-06-2003

LA Arrangerede Kræmmermarked

Per

13-06-2003

13-02-2004

Tja

Gitte

13-02-2004

13-08-2004

Pragtur - arrangeret af turudvalget

Charlotte

13-08-2004

13-05-2005

Vesterhavshytten - men blev ved planen

Ilse

13-05-2005

07-01-2006

Indedørs fodbold

Malene

07-01-2006

02-12-2006

Curling

Birgit

02-12-2006

13-04-2007

Tja

LA

13-04-2007

19-08-2007

Kræmmermarked

Bo

19-08-2007

13-06-2008

Ideerne var mange, men ...

Henning

13-06-2008

13-03-2009

Biokoncert- Amin Jensen -Indefod. mm

Ilse

13-03-2009

13-11-2009

Nothing at all ...kræmmermarked

Birgit

13-11-2009

13-08-2009

Byrådsfodbold

Henning

13-08-2009

13-05-2011

Polenstur / indefodbold/Lionskræmmer mm

Bo

13-05-2011

13-01-2012

Kræmmer / indebold

Per

13-01-2012

13-04-2012

Bowling Allerød

LA

13-04-2012

14-07-2012

Kræmmermarked med bold

Frantz

14-07-2012

13-09-2013

Københavnertur

Gitte

13-09-2013

14-12-2013

Tja

LA

14-12-2013

13-09-2014

Kræmmermarked og lede leder

Gitte

13-09-2014

13-03-2015

Julefrokost hos TF

Charlotte

13-03-2015

13-11-2015

Bratislavatur -

Jeanet

13-11-2015

13-05-2016

Julefrokost hos TF og Brune værtshuse i Kbh

Arne

13-05-2016

13-01-2017

Bowling + Old Irish. Fest på Kajen

Bo

13-01-2017

13-10-2017

Ølenthusiasterne.

Frantzi

13-10-2017

26-05-2018

Ølenthusiasterne.

Jeanet

26-05-2018

14-09-2018

Tja

LA

14-09-2018

13-09-2019

Sejltur Esrum sø.

Gitte

13-09-2019

13-12-2019

Oktoberfest

Birgit

13-12-2019

13-06-2020

Corona

Per

13-06-2020

13-08-2021

Corona

Henning

13-08-2021

13-05-2022

Corona, Krig i Ukraine, nye bøvstrøjer

Arne

13-05-2022

23-01-2023

Tjaa

Bo

23-01-2023Bøvs90 Ølklubs Vedtægter !

Første version udarbejdet 24-06-1990

Revideret på møde den 21.11.1992 med ændringer fra senere møder.

Antal øl:

Alkohol procent min.:

Mængde øl:

Komme for sent:

Melde afbud:

Udeblivelse:

Gengangere:

For gamle øl:

For lidt CL eller alkohol %:

Glemme glas:

Kontigent:

Tips m.v.:

Valg:

Bøvstøj:


Indmeldelse i Bøvs90:

Udmeldelse af Bøvs90:

6 øl per par.

4% og derover.

33 cl. pr. øl eller hvad der svarer til 6 øl a 33 cl. = 198 cl.

1 øl i minuttet fra hver person som kommer for sent.

Lovligt forfald - afleveres 6 øl til værtsparret samt kontingent.

1 ks. øl + dobbelt kontingent. \n 2 gange udeblivelse på et år - UUUDDD.

100 kr.

100 kr.

100 kr..

Udgået ca. 100 kr. pr. prs. ændret 13/01/2012 til 150 per person.

Udgået: Værtsparret oddser/tipper/lottoer for 24 kr. Glemt tips/lotto skal man spille dobbelt til næste møde.


Formandsposten skal gå på skift - vælges ved hver generalforsamling Fredage den 13/?.

SKAL bæres til generalforsamlinger eller bøde på 6 bajer.


Indmeldelse skal godkendes af klubbens medlemmer. Nyt medlem skal indbetale ind- skud svarende til øvrige Bøvs-

medlemmers indskud - ekskl. aktiekapital.


Man kan til en hver tid udmelde sig. Personens indskud vil ikke blive tildelt personen.